UNG MED MENINGER!

Forsiden til medlemsbladet Ung Med Meninger! Viser et ansikt med et verdenskart på

Ett år på folkehøgskole

annonse for ett år på folkehøgskole

Nyhetsbrev nr 6 2015

Nyhetsbrev nr. 7 2013

TEMA

Støtt Norsk Folkehjelp!


Tema for årets barnekonferanse er inkludering. I en tid der vi opplever en av vår tids aller største humanitære kriser, ønsker Framfylkingen å diskutere inkludering. Millioner av mennesker er på flukt, hvordan kan vi skape et mer inkluderende samfunn? Det blir praktiske oppgaver, leker og gode innledninger av flinke folk som vet mye om dette temaet.
Les mer
I forbindelse med bærekraftsmålene er Norge forpliktet til å utarbeide en nasjonal handlingsplan for gjennomføring her i landet. De vil innebære at norsk politikk må legges om på flere områder, mener forskere.
Les mer
På Framfylkingens landsmøte ble det fremmet forslag fra Trondheim Framlag om et vi skal jobbe for å få reversert kuttene i uføres barnetillegg. Regjeringens kutt rammer kun de som har hatt lav inntekt før de ble ufør. Et mer målrettet tiltak for økt barnefattigdom er vanskelig å finne. Det er ekstra ille når politiske vedtak rammer barn. Barnetillegget i uføretrygden er for mange familier et viktig økonomisk tilskudd som bidrar til at barna får muligheten til å kunne delta på aktiviteter på lik linje med alle andre. Å kutte i inntekten til de mest sårbare barnefamiliene er i strid med FNs Barnekonvensjons artikler 3. og 27.
Les mer
Vi har noen utskiftinger i vårt sentralstyre etter landsmøtet på Ringsaker i uke 25. Velkommen til de nye og takk for innsatsen til de som trer ut av styret etter godt arbeid i perioden
Les mer
De neste fem ukene er det redusert aktivitet på kontoret hos Framfylkingen. Vi er tilbake for fullt ved skolestart og inntil da ønsker vi alle våre venner og samarbeidspartnere en riktig god sommer!
Les mer
For tredje året på rad arrangerte Fagforbundet og Framfylkingen sin populære Familieleir i herlige omgivelser på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker.
Les mer
Frambu er i dag et internasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger. Stedet ligger idyllisk til på en odde mellom Setertjern og Brokkenhustjern i Ski kommune, tett ved kommunegrensa mellom Oslo og Ski. Stedet har blitt et moderne og viktig behandlingssenter med et sterkt fagmiljø som betyr mye for både brukerne og utviklingen innen behandling av sjeldne funksjonshemninger. Frambu er et forbilde for liknende sentre i mange land.
Les mer
I dag feirer vi 70 år med sammenhengende fred og framgang i Norge. Etter drøyt fem års naziokkupasjon kom makten 8. mai 1945 igjen på folkevalgte hender. Gleden var stor og innledet en formidabel gjenoppbygging av landet. Heldigvis hadde landet framsynte politikere som la grunne for det samfunnet vi lever i nå. Framfylkingen gratulerer alle med dagen og minnes dem som ofret livet i kampen for freden.
Les mer
1. mai er naturlig nok en stor merkedag for oss som er medlemmer i Framfylkingen og i år var ikke noe unntak. Rundt omkring i landet deltok lokallaga våre aktivt på LO og arbeiderbevegelsens arrangementer. Mange framfylkinger gikk i tog under egne flagg og faner og flere steder holdt barn fra lokallaget appell på stedets hovedarrangement.
I år er det 100 år siden stortinget vedtok seks lover som fikk stor betydning for barn i Norge. Katti Anker Møller og stortingsmannen Johan Castberg var de viktigste personene bak de såkalte Castbergske barnelovene som ble vedtatt 10. april 1915. Fram til da hadde det vært svært vanlig for fattige barn i Norge å arbeide. Mange barn utførte farlig arbeid, særlig i fabrikker som lagde tobakk og fyrstikker. Slikt barnearbeid ble da forbudt, barna skulle i stedet gå på skole og få en utdanning. Barnearbeid var inntil 1915 langt mer vanlig i Norge enn i Sverige, England og USA.
Les mer
Kalender

Aktivitetsoversikt:

1.-4. oktober
Rainbow Education
IFM-SEI, Rainbow Resources

16. - 18. oktober
Barnekonferansen
Sørmarka

20. november 
Barnekonvensjonens dag 
FNs Barnekonvensjon 

4.-6. desember
Ledertreff 
Sørmarka 
 

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon, Youngsgate 11, 0181 Oslo. E-post: postmaster@framfylkingen.no Mobil generalsekretær Kurt Frantzen: 415 89 668
Org.nr. 971 434 775. Kontonr.: 9001.07.07896

Powered by www.i-tools.no