UNG MED MENINGER!

Forsiden til medlemsbladet Ung Med Meninger! Viser et ansikt med et verdenskart på

Nyhetsbrev nr 3 2015

Nyhetsbrev nr. 7 2013

TEMA

Støtt Norsk Folkehjelp!

Rett Fram lærer om samisk kultur
Popsenteret på Schousplass-19.10.2013_foto Martin Folmoe
Popsenteret, foto Martin Folmoe
Werna Gerhardsen med barn

Dagen ble markert for første gang i 2009, etter at den ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 2007.
Les mer
Det er den internasjonale faglige sammenslutningen, ITUC på engelsk, som har tatt til ordet for at nettopp 18. februar skal være den internasjonale markering av retten til å streike.
Les mer
Framfylkingen ønsker til lykke med dagen til det samiske folk!
Les mer
Den internasjonale dagen for nulltoleranse for kvinnelig kjønnslemlestelse blir markert 6. februar hvert år for å øke kunnskap og oppmerksomhet rundt praksisen. Alle typer kvinnelig kjønnslemlestelse blir vurdert som ødeleggende, og er brudd på menneskerettigheten for kvinner og jenter.
Les mer
Førstkommende onsdag er det generalstreik fra 14.00 til 16.00. Vi oppfordrer alle til å delta på streikearrangementer i sitt område. Vi stiller opp for å vise regjeringa at vi ikke stille finner oss i at den reverserer arbeidstakeres rettigheter gjennom varslede endringer i arbeidsmiljøloven, AML. Vår generalsekretær Kurt R. Frantzen og tidligere LO-leder Yngve Hågensen er hovedappellanter på streikemarkeringa i Askim denne dagen.
Les mer
Somalia har nå som det 195 landet i verden ratifisert barnekonvensjonen, nå er det bare USA og Sør-Sudan som ikke har gjort det samme.
Les mer
2015 er godt igang, og flere lag har allerede lagt årets første aktiviteter bak seg. Facebook ser ut til å være en nyttig kanal for de laga som har opprettet egne sider der. I løpet av 2014 ble det dannet flere nye lag og vi har hatt en real oppsving i medlemstallet vårt. Nå ser vi fram til et aktivt, spennende og solidarisk 2015 for alle
Les mer
I Framfylkingen er vi svært glad for at årets fredspris tildeles mennesker som kjemper for barns rettigheter. Det er også særdeles positivt at et Malala Yousafzai som selv er et barn er den ene mottakeren. Denne utdelingen er helt i tråd med FNs Barnekonvensjons formål som er å beskytte og ivareta verdens barns rettigheter til et trygt liv og en framtid
Les mer
I dag, 20 november, feirer vi at FNs Barnekonvensjon fyller 25 år og at vi i Framfylkingen er 80 år!
Les mer
Behandlingen av barn som har sterk tilknytning til Norge, men som likevel ikke får oppholdstillatelse, har opprørt mange. Nå er det satt i gang en dugnad som skal sikre at alle lengeværende barn får nødvendig rettshjelp. Som en barnepolitisk engasjert organisasjon støtter selvfølgelig Framfylkingen også den store dugnaden for å verne om asylbarnas rettigheter
Les mer
Kalender

Aktivitetsoversikt:

20.februar
Internasjonal dag for sosial rettferdighet

15.mai
Internasjonal familiedag

12.juni
Internasjonal dag mot barnearbeid

19. - 21.juni
Landsmøtet
AFR

20. - 25.juli
DUIs Jubileumsleir
Bisnapgården, Jylland (Danmark)

23. - 25. oktober
Barnekonferansen
Sørmarka

20. november 
Barnekonvensjonens dag 
FNs Barnekonvensjon 

21.-22.november
Ledertreff
Sørmarka 
 

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon, Youngsgate 11, 0181 Oslo. E-post: postmaster@framfylkingen.no Mobil generalsekretær Kurt Frantzen: 415 89 668
Org.nr. 971 434 775. Kontonr.: 9001.07.07896

Powered by www.i-tools.no