UNG MED MENINGER!

Forsiden til medlemsbladet Ung Med Meninger! Viser et ansikt med et verdenskart på

Ett år på folkehøgskole

annonse for ett år på folkehøgskole

Nyhetsbrev nr 6 2015

Nyhetsbrev nr. 7 2013

TEMA

Støtt Norsk Folkehjelp!

Rett Fram lærer om samisk kultur
Popsenteret på Schousplass-19.10.2013_foto Martin Folmoe
Popsenteret, foto Martin Folmoe
Werna Gerhardsen med barn

De neste fem ukene er det redusert aktivitet på kontoret hos Framfylkingen. Vi er tilbake for fullt ved skolestart og inntil da ønsker vi alle våre venner og samarbeidspartnere en riktig god sommer!
Les mer
For tredje året på rad arrangerte Fagforbundet og Framfylkingen sin populære Familieleir i herlige omgivelser på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker.
Les mer
Vi har noen utskiftinger i vårt sentralstyre etter landsmøtet på Ringsaker i uke 25. Velkommen til de nye og takk for innsatsen til de som trer ut av styret etter godt arbeid i perioden
Les mer
Frambu er i dag et internasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger. Stedet ligger idyllisk til på en odde mellom Setertjern og Brokkenhustjern i Ski kommune, tett ved kommunegrensa mellom Oslo og Ski. Stedet har blitt et moderne og viktig behandlingssenter med et sterkt fagmiljø som betyr mye for både brukerne og utviklingen innen behandling av sjeldne funksjonshemninger. Frambu er et forbilde for liknende sentre i mange land.
Les mer
I dag feirer vi 70 år med sammenhengende fred og framgang i Norge. Etter drøyt fem års naziokkupasjon kom makten 8. mai 1945 igjen på folkevalgte hender. Gleden var stor og innledet en formidabel gjenoppbygging av landet. Heldigvis hadde landet framsynte politikere som la grunne for det samfunnet vi lever i nå. Framfylkingen gratulerer alle med dagen og minnes dem som ofret livet i kampen for freden.
Les mer
1. mai er naturlig nok en stor merkedag for oss som er medlemmer i Framfylkingen og i år var ikke noe unntak. Rundt omkring i landet deltok lokallaga våre aktivt på LO og arbeiderbevegelsens arrangementer. Mange framfylkinger gikk i tog under egne flagg og faner og flere steder holdt barn fra lokallaget appell på stedets hovedarrangement.
I år er det 100 år siden stortinget vedtok seks lover som fikk stor betydning for barn i Norge. Katti Anker Møller og stortingsmannen Johan Castberg var de viktigste personene bak de såkalte Castbergske barnelovene som ble vedtatt 10. april 1915. Fram til da hadde det vært svært vanlig for fattige barn i Norge å arbeide. Mange barn utførte farlig arbeid, særlig i fabrikker som lagde tobakk og fyrstikker. Slikt barnearbeid ble da forbudt, barna skulle i stedet gå på skole og få en utdanning. Barnearbeid var inntil 1915 langt mer vanlig i Norge enn i Sverige, England og USA.
Les mer
I dag og i morgen arrangeres BUT på Sundvolden Hotel. Dette er LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoners representantskapsmøte. LNUs representantskapsmøte blir avholdt hvert år i april. Representantskapet er det øverste organet i LNU og består av delegater fra medlemsorganisasjonene, styret i LNU og generalsekretæren. Som regel blir det lagt en større ramme rundt møtet, gjennom avvikling av Barne- og ungdomstinget. BUT er samlebegrepet for alt som skjer i forkant og i mellom de formelle delene av representantskapsmøtet. #BUT15 er emneknaggen for Barne- og ungdomstinget 2015.
Les mer
Hundre år har gått siden Norge i april 1915 gikk foran og ledet an i kampen for barns rettigheter og barns muligheter. Barnelovene var radikale i europeisk sammenheng, fordi de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv etter far. Med de Castbergske barnelover banet Norge vei for rettslig likestilling mellom barn født i og utenfor ekteskap, og vi kan på mange måter kalle de en svært tidlig forløper til Barnekonvensjonen i og med at den setter barnas beste først.
Les mer
Helgen 21. til 22. mars hadde det internasjonale utvalget sin første samling. På disse to dagene satte utvalget rammene for sitt arbeid og la noen planer for hva de skal engasjere seg i framover. Som et kick-off til samlingen møttes alle deltagerne på Akershus Kunstsenter hvor de besøkte en samtidsutstilling som tar for seg homofile, lesbiske og transseksuelles utfordringer i det Sør-Afrikanske samfunnet i dag.
Les mer
Kalender

Aktivitetsoversikt:

15.mai
Internasjonal familiedag

12.juni
Internasjonal dag mot barnearbeid

19. - 21.juni
Landsmøtet
AFR

20. - 25.juli
DUIs Jubileumsleir
Bisnapgården, Jylland (Danmark)

1.-4. oktober
Rainbow Education
IFM-SEI, Rainbow Resources

16. - 18. oktober
Barnekonferansen
Sørmarka

20. november 
Barnekonvensjonens dag 
FNs Barnekonvensjon 

4.-6. desember
Ledertreff 
Sørmarka 
 

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon, Youngsgate 11, 0181 Oslo. E-post: postmaster@framfylkingen.no Mobil generalsekretær Kurt Frantzen: 415 89 668
Org.nr. 971 434 775. Kontonr.: 9001.07.07896

Powered by www.i-tools.no